Home » Contact » Privacy

GDPR / Uw privacy, ons beleid.

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke gegevens nog beter beveiligd en beheerd.

 

Bij Welmac NV gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Deze worden veilig bewaard en zullen nooit aan andere partijen worden doorgegeven, tenzij op basis van een wettelijke verplichting. Contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor rechtstreeks contact tussen u en Welmac, en bevatten dan ook enkel uw naam, adres, mail en telefoonnummer en uw status als eigenaar of huurder van het onroerend goed waarin de ons toevertrouwde werken plaats vinden. Verdere gegevens bestaan louter uit (prijs)technische elementen van het dossier dat u ons toevertrouwde. Verdere private gegevens worden noch gevraagd, noch bewaard, zodat ieder risico om inbreuk van privacy onbestaand is.

 

Indien Welmac visueel materiaal benut voor publiciteit, zullen eveneens geen persoonlijke gegevens (naam, volledig adres ….) worden kenbaar gemaakt, noch worden doorgegeven aan derden.

 

Het is onze politiek als bedrijf, om onze klant niet te belasten met omvangrijke, uitgebreide en onleesbare teksten, om op het einde uw akkoord te laten aanvinken.

Wij houden het liever duidelijk en eenvoudig.

 

Heeft u toch nog vragen, aarzel niet om uw vertegenwoordiger daarover in kennis te stellen. Wij helpen u graag verder.

 

Met achtingsvolle groeten,

Welmac NV